Bildiri Yazım Kuralları

 1. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Tam metin iki dil de yollanabilir.
 2. Sempozyuma gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.
 3. Bildirinin Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olması yazarın sorumluluğu altındadır.
 4. Bildiri; yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar ve ekler ile birlikte en az 5 en çok 10 sayfa olmalıdır.
 5. Bildiri metinleri muspart2014[at]gmail.com email adresine gönderilmelidir.
 6. Bildiri;pdf formatında değil, doc ve docx uzantılı olarak, Times New Roman yazı karakteri ile tüm metin 12 punto, tek satır aralığı ve iki yana yasla formatında yazılmalıdır.
 7. Metinde kenar boşlukları;A4 kağıdına, sol 4 cm., sağ, üst ve alttan 2,5 cm.olmalıdır.
 8. Bildiri başlığı; Times New Roman yazı karakterinde, tümü büyük harfle, 14 punto ve kalın olarak sayfa ortasında yer almalıdır. Türkçe başlığın bir satır boşluğundan sonra 12 punto, kalın olarak parantez içinde İngilizce başlık yer almalıdır.
 9. Yazar(lar) ismi ve kurum bilgileri; bildiri başlığının altına, sağa dayalı olarak, ismin baş harfi büyük, soyadının tümü büyük harfle, 12 punto, kalın ve bir satır aralığı ile yazılacaktır. Yazar(lar)ın unvanı, bağlı bulunduğu kurum, e-mail adresi sayfa sonuna dip not formatında, 10 punto, tek satır aralığı ve normal koyulukta verilecektir.

Örnek: * Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi,Devlet Konservatuvarı, Zonguldak, e-mail.

 1. Metinlerini Türkçe yazanlar Türkçe ve İngilizce özet yazacaklardır. Metinlerini İngilizce yazanlar da Türkçe ve İngilizce özet vermelidirler.
 2. Özetler; yazar isimlerinin altında 1,5 satır aralığı boşluk bıraktıktan sonra, önce Türkçe özet, ardından en fazla 5 kelimelik Anahtar kelimeler verilmeli; sonra iki satır boşluk bırakılarak İngilizce özet ve key words yer almalıdır. Özetler 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 200’er kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 3. Şekil, çizim, grafik, haritalar  ve resim altı yazıları metinden 2 punto küçük olarak verilmelidir.
 4. Bildiride Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 10 punto yazılmalıdır. Göndermeler; parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. (İlik, 1994: 15).
 5. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı; yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalı ve 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 6. Kaynaklar; metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Aşağıda yer alan kategoriler dışındaki kaynaklar ( dergi, klasik eserler, tek/ editörlü/ birden çok baskısı olan kitap/sadece elektronik basılı kitap,elektronik adresten yararlanılan kaynak, elektronik makaleler, elektronik gazete makaleleri, çok ciltli çalışmalar, daha önceki baskının yeni basımı, kitaptan çevrilmiş bölüm, rapor ve teknik makaleler, derginden tek yazarlı makale, dergiden çok yazarlı makale, eletronik dergiden makale, yazarı belli olan ya da olmayan gazete ve dergi yazıları, tanıtım yazıları, basılmamış tez posterve bildiriler, ansiklopedi ve sözlükler, görüşme, TV programı,film fotoğraf, v.b.) için APA 6.0 yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimi geçerlidir.Kitaplarda:YAZAR SOYADI, Adının ilk harfi;KİTAP İSMİ, Yayın Evi, Yayınlandığı Şehir-Ülke, Yayın Yılı.

Makalelerde:YAZAR SOYADI, Adının ilk harfi;“Makale Adı”,SÜRELİ YAYININ TAM ADI, Cilt numarası, Sayı numarası, Sayfa aralıkları, Yayın Evi, Yayınlandığı Şehir-Ülke, Yayın Yılı.

İnternet kaynaklarında: adresler ve kaynağa ulaşma tarihi belirtilmelidir.

Poster Bildiri Yazım Kuralları

 1. Posterler sempozyum süresince asılı kalacaktır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları ile ilgili bilgi vereceklerdir.
 2. Poster bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanabilir.
 3. Poster Boyutları: 70 cm (en) x 100 cm (boy) boyutlarında ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 4. Poster başlığı 48 punto ve kalın olarak yazılmalıdır.
 5. Yazar isimleri 36 punto olmalıdır.
 6. Yazar(lar)ın unvanı, bağlı bulunduğu kurum, e-mail adresi posterin sonuna dip not formatında, 18 punto, tek satır aralığı ve normal koyulukta verilecektir.
 7. Poster metni, Tablo ve Şekiller, 2 metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
 8. Kaynaklar; metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Aşağıda yer alan kateforiler dışındaki kaynaklar ( dergi, klasik eserler, tek/ editörlü/ birden çok baskısı olan kitap/sadece elektronik basılı kitap,elektronik adresten yararlanılan kaynak, elektronik makaleler, elektronik gazete makaleleri, çok ciltli çalışmalar, daha önceki baskının yeni basımı, kitaptan çevrilmiş bölüm, rapor ve teknik makaleler, derginden tek yazarlı makale, dergiden çok yazarlı makale, eletronik dergiden makale, yazarı belli olan ya da olmayan gazete ve dergi yazıları, tanıtım yazıları, basılmamış tez posterve bildiriler, ansiklopedi ve sözlükler, görüşme, TV programı,film fotoğraf, v.b.) için APA 6.0 yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimi geçerlidir.

Kitaplarda: YAZAR SOYADI, Adının ilk harfi;KİTAP İSMİ, Yayın Evi, Yayınlandığı Şehir-Ülke, Yayın Yılı.

Makalelerde:YAZAR SOYADI, Adının ilk harfi;“Makale İsmi”,SÜRELİ YAYININ İSMİ, Cilt numarası, Sayı numarası, Sayfa aralıkları, Yayın Evi, Yayınlandığı Şehir-Ülke, Yayın Yılı.

İnternet kaynaklarında: adresler ve kaynağa ulaşma tarihi belirtilmelidir.

Sahne ve Atölye Uygulamaları ile İlgili Kurallar

 1. Uygulamaların dili Türkçe ve İngilizcedir.
 2. Sahne uygulamaları 15 dk ile sınırlıdır.
 3. Uygulamalar alt metinle desteklenmelidir. Alt metin, uygulamanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuç ve önerileri kapsamalıdır. Sahne uygulamaları tam alt metin yazımında, bildiri yazım kuralları geçerlidir.
 4. Sahne ve uygulamalarında katılım ücreti bildiri katılım ücretleri ile aynıdır.