Konu Başlıkları

Konu Başlıkları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

SEMPOZYUM ALANLARI

Müzik

Opera

Tiyatro

Dans

Müzikoloji

Müzik ve Çalgı Yapımı Teknolojileri

SEMPOZYUM KONULARI

Müzik ve Sahne Sanatlarında Eğitim Süreçleri

 • Öğretim planlarında ve ders içeriklerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Sanat-Akademi Sanatçı-Akademisyen İlişkisi
 • Sanat alanlarının yapılanma problemleri
 • Öğretmen yetiştirme modelleri

Müzik ve Sahne Sanatlarında Kalite

 • Sanat kurumlarının yapısı
 • Sanat kurumlarının nitelikleri

Müzik ve Sahne Sanatları Politikaları

 • Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yasal düzenlemeler
 • Sosyal devlette sanat kurumlarının ve sanatçının yeri
 • Sanatta istihdam

Müzik ve Sahne Sanatlarında Girişimcilik

Müzik, Sahne Sanatları ve Medya

SAHNE ve ATÖLYE UYGULAMALARI KONULARI

 • Müzik ve Sahne Sanatlarında Yeni Yaklaşımlar
 • Eğitim Süreçlerinde Yeni Metotlar
 • Sahne Uygulamalarında Performans Süreçleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin