Hakkımızda

Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Değerli araştırmacılar, sanatçılar ve sanatseverler,

Müzik ve Sahne Sanatları; sanat eğitimi veren kurumların altında yer alan branşların neredeyse tamamını kapsaması açısından geniş bir anlam ifade etmektedir. Sanattaki hızlı değişim ve dönüşüm, sanatçı ve sanat eğitimcilerinin sürekli dinamik kalmasını, yenilikleri takip etmesini ve yeni fikirler üretmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde de sanat ve sanat eğitimi boyutunda bu fikirler tartışılmakta, sanatsal gelişmelere koşut olarak yeni sanat eğitim süreçleri takip edilmektedir. Bu sempozyum, ülkemizde bu fikirlerin tartışılabileceği alternatif bir platform olması açısından müzik ve sahne sanatları alanındaki bütün konuları bilimsel bir perspektifle değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşunun 10. yılında düzenlenen bu sempozyumda, “Müzik ve Sahne Sanatları” çerçevesinde sanatın geldiği yeri, gelişim sürecini, eğitim ve uygulama boyutunu, disiplinler arası görüşleri, sanatın toplumsal ve kültürel temellerini, akademik yapı ile bütünleşmesinin yollarını uluslararası platformda tartışarak, sanat ve sanat eğitimi ile ilgili aktüel durumu, yeni bakış açılarını, sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymak, konunun uzmanları arasındaki etkileşimi arttırmak amaçlanmaktadır.

“Arayışlar” temalı sempozyumun konuları “Ulusal ve Uluslararası Platformda Müzik ve Sahne Sanatlarının Aktüel Durumu, Eğitim, Performans ve Kalite   Süreçleri, Yeni Yaklaşımlar ve Metotlar” olarak belirlenmiştir.

Bu sempozyumda, bildiri ve poster sunumlarının yanında, sanatçı ve araştırmacıların sahne performansı ve eğitim süreçlerine yönelik yeni metotları ve teknikleri, farklı yaklaşımları uygulamalı olarak sergileyebilecekleri “Sahne Uygulamaları” başlıklı bir alana yer verdik. Bu alanda sanatçı ve araştırmacılardan beklentimiz 15 dakikayı aşmayacak bir sahne performansı ile sanat alanındaki yeni yöntem ve teknikleri örneklemeleridir. İzleyiciler, performansla ortaya koyulan yeni yaklaşımın alt metnini  performanstan önce inceleyebilecektir. Her performans sonunda soru cevap bölümü yer alacaktır.

Sanatçı, araştırmacı ve sanatseverleri 24-26 Eylül 2014 tarihlerinde Zonguldak’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, tüm katılımcılara başarılar dilerim.

             Yrd.Doç.Dr. İlker KÖMÜRCÜ

                                                                                                   Bülent Ecevit Üniversitesi

                                                                                                Devlet Konservatuvarı Müdürü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin